Thoughtful Media Group

สิ่งที่คุณ ต้องการ

ยอดขายมากขึ้น
การใช้งานที่เยอะขึ้น

สิ่งที่เราทำ

DIGITAL MARKETING CAMPAIGNS

การตลาดโดยใช้ผู้มีอิธิพล

โซเชียลคอมเมิร์ซ

ไลฟ์คอมเมิร์ช

การขยายตลาดบน
E-MARKETPLACE

สิ่งที่ทุกแบรนด์ควรทราบก่อนเริ่มทำการโฆษณา:

การซื้อโฆษณาในรูปแบบดิจิตอล (Digital Advertising) มีสัดส่วนเป็น 55% ของงบประมาณโฆษณาในปัจจุบัน โดยมีมูลค่าเพิ่มขึ้นกว่า 60% จากปีที่ผ่านมา และคาดการณ์ว่าจะมีมูลค่ารวมทั้งโลกถึง 500 ล้านล้านดอลล่าห์สหรัฐฯ ในปี 2566

42% ของประชากรโลก เป็นผู้ใช้งานโซเชียลมีเดีย และมีโอกาสเห็นโฆษณาในรูปแบบดิจิตอล

Short Form Video เป็นเทรนด์ใหม่ที่มาแรง และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดูคอนเทนต์ของผู้ชม ดังนั้นเป็นสิ่งที่ควรเน้นอย่างย่ิง

97% ของ Gen-Z ใช้โซเชียลมีเดียเป็นเครื่องมือหลักสำหรับหาข้อมูลสินค้าที่ตนเองสนใจ

63% ของ Gen-Z สนใจจะซื้อสินค้าทันทีที่เห็นในโซเชียลมีเดีย และยิ่งชอบถ้าหากช่องทางดังกล่าวสามารถช่วยให้ซื้อสินค้า
ได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว

ประเทศไทยมียอดซื้อโฆษณารูปแบบดิจิตอลสูงสุดเป็นอันดับสองของเอเชียแปซิฟิค และมีใช้งบประมาณถึง 19 ล้านล้านดอลล่าห์สหรัฐฯ

โซเชียลคอมเมิร์ซกำลังเป็น
เทรนด์ใหม่ที่มาแทนทอีคอมเมิร์ซ

คนไทย 57 ล้านคน (81%) ใช้โซเชียลมีเดียทุกวัน

คนใช้เวลากับโซเชียลมีเดีย อย่างน้อย 3 ชั่วโมงต่อวัน และส่วนใหญ่ใช้งานผ่านโทรศัพท์มือถือ หรือสมาร์ทโฟน

วันนี้ : 56% ของประชากรไทยใช้บริการอีคอมเมิร์ซ และ 50% ใช้โซเชียลคอมเมิร์ซ

และคาดว่า โซเชียลคอมเมิร์ซ ในประเทศไทยจะเติบโตมากถึง 60-66% ในปี 2565

เราช่วยคุณจัดสรรงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพและตรงเป้าหมาย

แคมเปญการ
ตลาดออนไลน์

เราใช้ความเชี่ยวชาญของเราวิเคราะห์ วางแผน ออกแบบกลยุทธ์การตลาดบนโซเชียลมีเดีย และการบริหาร
จัดการสื่อ เราใส่ใจในทุกขั้นตอนไม่ว่าจะเป็นการเลือก
อินฟลูเอนเซอร์ รวมถึงแพลตฟอร์ม ที่จะใช้เผยแพร่
การผลิตคอนเทนต์ วันเวลาที่เหมาะสมในการเผยแพร่ รวมไปถึงการออกแบบรายงานสำหรับแคมเปญ และทุกขั้นตอนนั้นปฏิบัติการโดยทีมงานผู้เชียวชาญและผ่านการทำงานร่วมกับลูกค้ามากมาย

การตลาดผ่าน
อินฟลูเอนเซอร์

เราเฟ้นหารวมถึงเลือกอินฟลูเอนเซอร์ที่จะเข้าร่วมแคมเปญ
ดีและทำงานร่วมกับอินฟลูเอนเซอร์แบบใกล้ชิดเพื่อผลิตคอนเทนต์ที่สมบูรณ์แบบและสามารถสื่อสารไปยังผู้บริโภคได้ตรงตามที่ี่แบรนด์ต้องการเพื่อประสิทธิภาพสูงสุดของแคมเปญ

โซเชียลคอมเมิร์ซ

เราเลือกอินฟลูเอนเซอร์ที่เหมาะสมสำหรับการสร้างชุมชนหรือการขายสินค้าตามแคมเปญของลูกค้า เพื่อสร้างโอกาสสูงสุดในการเพิ่มยอดขายของแคมเปญ

ไลฟ์คอมเมิร์ช (Live Commerce)

เราคือผู้เชี่ยวชาญในด้านอีคอมเมิร์ช สามารถช่วยให้แบรนด์ เข้าใจ และสามารถใช้งานเครื่องมือนี้ได้อย่างราบรื่นด้วยพลัง
ของชุมชน และครีเอเตอร์ผู้เชี่ยวชาญในการ LIVE เพื่อขายสินค้า รวมเข้ากับการสนับสนุนด้านต่าง ๆ จากเรา
ไม่ว่าจะเป็นโปรดักชั่นหรือการจัดการหลังบ้าน ทั้งหมดนี้เพื่อ
เป็นหมายเดียวคือยอดขายที่สูงที่สุดของแบรนด์

E-Marketplace

เรามีผู้เชี่ยวชาญที่ช่วยให้แบรนด์ขยายตลาดบน E-Marketplace แพลตฟอร์มต่าง เช่น TikTok Shop ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

TIKTOK SHOP
SETUP

การออกแบบกลยุทธ์สำหรับแพลตฟอร์มที่หลากหลายโดยมุ่งเน้นไปที่การเข้าถึงผู้ชมและการปฏิสัมพันธ์กับผู้ชมสูงสุด

วิดีโอแนวตั้งแบบสั้น (Short Form Video) ในรูปแบบ Shorts, TikTok, Reels ฯลฯ
คือ สิ่งที่เราชำนาญและมุ่งเน้นเนื่องจากเป็นเทรนด์และมีประสิทธิภาพสูงในปัจจุบัน

จากงานวิจัยพบว่า 81% ผู้ใช้งาน TikTok พบว่าวีดิโอที่อัพโหลดโดยอินฟลูเอนเซอร์
มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าหรือบริการในวีดิโอ

LIVE Session เป็นสิ่งที่น่าสนใจมากในปัจจุบัน

เพราะ “ผลลัพธ์” ดีมาก
เมื่อเทียบกับคอนเทนต์รูปแบบอื่น ๆ

LIVE Session ที่ทำงานร่วมกันระหว่าง Thoughtful Media Group กับแบรนด์มักจะ
สร้างการมีส่วนร่วมกับผู้ชมสูงมาก และเพิ่มโอกาสในการเจอลูกค้าใหม่ ๆ รวมถึงมีโอกาสเพิ่มยอดขาย

เรามุ่งเน้นไปที่สร้างการมี
ส่วนร่วม และความรู้
เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์บน
แพลตฟอร์มที่เหมาะสมเพื่อดึงดูดผู้บริโภคที่ใช่มาสนใจแบรนด์และผลิตภัณฑ์ของแบรนด์มากขึ้นเพื่อเพิ่มโอกาสในการขาย