Thoughtful Media Group

Chúng tôi là đơn vị dẫn đầu trong lĩnh vực digital marketing và influencer ở Châu Á Thái Bình Dương với khả năng tiếp cận rộng rãi trên tất cả các nền tảng hàng đầu.​

Chúng tôi kết nối các thương hiệu và khán giả thông qua hình ảnh của những nhà sáng tạo nội dung.​

ĐỔI MỚI​

có sức lan truyền​

có sự ảnh hưởng​

Chúng tôi là một phần của công ty niêm yết trên Nasdaq:​

Society Pass Inc, (Nasdaq: SOPA), là một công ty Tổ chức Hệ sinh thái Kỹ thuật số. SOPA đang nhanh chóng mở rộng và mua lại các doanh nghiệp trên khắp Đông Nam Á, nơi kết nối liền mạch hàng triệu người tiêu dùng và hàng nghìn sản phẩm trên nhiều danh mục đa dạng​

SOPA có văn phòng tại​
Singapore,​ Việt Nam, Philippines,​
Indonesia,​ Thái Lan và Hoa Kỳ​

DIGITAL MARKETING

Chúng tôi cung cấp các GIẢI PHÁP phù hợp và hiệu quả cho các thương hiệu:

TALENT MANAGEMENT

Chúng tôi ươm mầm và trao quyền cho tài năng đích thực của người sáng tạo thông qua:​

Chúng tôi cộng tác với các nhà lãnh đạo trong hệ thống sinh thái kỹ thuật số ở Thái Lan và nước ngoài​